Muziejus

 Mokyklos muziejaus istorija

     Mokyklos muziejaus istorija siejama su 1996 metais mokykloje veikusiu jaunųjų kraštotyrininkų  būrelio veikla. Būrelio nariai surinko nemažai istorinių – kraštotyrinių eksponatų. 2002 m. pavasarį senajame mokyklos pastate buvo įkurtas muziejus. Atidarant jame jau buvo apie 890 eksponatų. Muziejaus steigėja, istorijos mokytoja Gitana Šneideraitytė-Rupšlaukienė, surinko daug medžiagos apie katalikų ir evangelikų – liuteronų bažnyčias, jų kapines bei Skirsnemunę tarybiniais metais. Senajame mokyklos muziejuje veikė keturi ekspozicijų kambariai. Ten buvo sukaupta ir eksponuojama medžiaga apie miestelio, mokyklos istoriją, pateikta medžiaga apie Šv. Jurgio katalikų ir Evangelikų – liuteronų bažnyčias, senųjų kapinių istoriją. Veikė stendai: „Skirsnemunės parapija - pirmosios nepriklausomybės metais“, „Skirsnemunė - tarybiniais metais, trėmimo laikotarpiu“. Didelę dalį ekspozicijos muziejuje užėmė „Lino ir duonos kelio“ eksponatai.

     2007 metų gegužės mėnesį, senajame muziejuje, buvusiame mokytojų kambaryje, atidaryta paskutinė ekspozicija ‚,Mūsų kraštiečiai“. Įamžinome žymius žmones, kilusius iš Skirsnemunės apylinkių.

     Nuo 2011 m. rudens muziejaus eksponatai  perkelti į naujas patalpas seniūnijos pastate. Dėl vietos trūkumo, eksponuojama tik 300 eksponatų. Šiuo metu veikia šios ekspozicijos: „Lino kelias“, „Močiutės seklyčia“, „Duonos kelias“, „Amatai Skirsnemunės krašte“, „Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“ ir „Mūsų kraštiečiai“. Pagal ekspozicijas paruoštos edukacinės programos. Edukacinėse programose dalyvauja mokyklos IUG ir PUG ugdytiniai, pradinių klasių mokiniai, taip pat dalyvauja 5-8 klasių mokiniai, žinoma jį lanko visi pagrindinės mokyklos mokiniai ir miestelio bendruomenė. Bendradarbiaujame su seniūnijos bibliotekos darbuotojais organizuojant renginius (Knygnešio dieną ir kitus). Muziejus pagal galimybes papildomas naujais eksponatais.