Pranešimas bendruomenei

Gerbiami bendruomenės nariai,
informuojame, kad Mokykla gavo pranešimą apie tai, jog Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenės nariui (vienam iš ikimokyklinio ugdymo ugdytinių) yra nustatyta Covid-19 infekcija. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti kitų bendruomenės narių sveikatą Mokykla veiklą organizuoja vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sudarytu algoritmu (informacija prisegtuke). NVSC algoritmai

Sprendimai dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

     Kviečiame susipažinti su 2020 m. lapkričio 6 d. atnaujintais Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo.

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Informacija Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenei

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas šiais būdais:

  • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu:
  • 1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  • 5-10 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas derinant nuotolinį mokymą  su kasdieniu mokymu;
  • Mokymo namuose ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Spalio mėnesio edukacijos mokykloje

     Spalis mokykloje prasidėjo ir baigėsi  kultūros paso finansuojamomais edukaciniais užsiėmimais mokiniams. Spalio 9 dieną mokykloje svečiavosi ir netradicinę muzikos pamoką pravedė Saulius Petreikis arba žmogus – orkestras. Tokio vardo nusipelnė pagrįstai, kadangi pademonstravo ne tik obertoninės fleitos, kurios garsais, sklindančiais dešimtį kilometrų, žinias apie žuvingas vietas vieni kitiems perduodavo išplaukę žvejoti kuršiai, bet ir savo paties balso galimybes.

Kaip mes mokomės

     Kam reikalinga oda? Atsakymo į šį klausimą pasaulio pažinimo pamokoje ieškojo 3 klasės mokinukai. Dalyvaudami gamtamoksliniame projekte gavome lupų, kurios padėjo ištyrinėti žmogaus odos paviršių, pasidarytų pirštų antspaudų skirtumus.
     Matematikos pamokoje susipažinome su įvairiomis svarstyklėmis. Svėrėme įvairias mokyklines priemones, kuprines. Šios pamokos mokiniams suteikė daug gerų emocijų.

Rinkimai į Darbo tarybą

     Spalio 13-14 dienomis mokykloje vyko rinkimai į Darbo tarybą. Rinkimų teisę turėjo 42 mokyklos darbuotojai, balsavo -31. Tai beveik  74 % darbuotojų. Rinkimų rezultatai:
Vidas Burba – 2 balsai;
Ravita Danaitienė – 11 balsų;
Jūra Dėdinskienė – 20 balsų;
Daiva Jančarienė – 1 balsas;
Dalė Jonušauskienė – 7 balsai;
Gražina Montvilienė – 7 balsai;
Nijolė Perminienė – 19 balsų;
Antanas Pranaitis – 4 balsai;
Svetlana Šegždienė – 1 balsas;
Asta Žemaitienė – 22 balsai.

Ačiū dėde Rudenėli

     Spalio 13 d. „Boružiukų“, „Meškučių“ ir „Bitučių“ ikimokyklinio ugdymo grupių vaikučiai dalyvavo šventėje „Ačiū dėde Rudenėli“. Lauko aikštelėje vaikai linksmai žaidė, dainavo, šoko, deklamavo eilėraštukus apie rudenį. Vėliau visi nuskubėjo dėlioti mandalos iš sodo, daržo ir miško gėrybių. Į grupes visi grįžo kupini geros nuotaikos ir džiugių emocijų.

Puslapiai