Muzikos pamoka

     Šiandien mūsų mokykloje lankėsi Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos kanklininkų ansamblis „Smilga“, kuriam vadovauja mokytoja Rima Balčiūnienė. Mokiniai susipažino su lietuvių liaudies instrumentais kanklėmis ir skudučiais, bei pasiklausė puikių kūrinių sukurtų šiems instrumentams. Dėkojame mokytojai Rimai Balčiūnienei ir jos kanklininkams už gražią muzikos pamoką.