Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

       Vienybės, laisvės ir pergalės žvakutes uždegėme ryte mokyklos languose minėdami istorinę 1991-ųjų lietuvių ir Lietuvos pergalę ir prisijungėme prie pilietinės akcijos „Pergalės šviesa“. Tos sausio 13-osios niekada nepamirš stovėjusieji, sužeistieji prie TV bokšto ir kitų svarbių objektų, nepamirš žuvusiųjų artimieji. Nevalia jų pamiršti ir mums: mokiniai prie Atminimo laužo atliko literatūrinę kompoziciją (parengė mokytoja K. Kliukienė) ir per šeštą pamoką stebėjo bei aptarė dokumentinį filmą „Sausio mūšis“.  Amžina pagarba ir padėka Laisvės gynėjams ir solidarumas su Ukraina, tebekovojančia už savo laisvę.