Išrinkta nauja Darbo taryba

     Spalio 11- 12 dienomis mokykloje vyko rinkimai į Darbo tarybą. Iš 50 balsavimo teisę turinčių darbuotojų, balsavo 41, t.y. 80 procentų. Į Darbo tarybą išrinkti: Edita Lendraitienė (30 balsų), Nijolė Perminienė (25 balsai), Raimonda Pilkaitienė (14 balsų). Sveikiname!