Mokykla dalyvauja naujame projekte

   
     2022 m. gruodžio 1 d. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje startavo tarptautinis Europos Sąjungos finansuojamas Erasmus+ projektas „Increasing digital literacy in schools“ („Mokyklų skaitmeninio raštingumo didinimas“). Projektas tęsis iki 2024 m. kovo 31 d. (16 mėnesių).
     Projekto, kuriame bendradarbiauja trys mokyklos: Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla (projekto koordinatorė), Convitto Nazionale Rinaldo Corso (Italija; projekto šalis partnerė) ir 3rd Gymnasium of Nikaia (Graikija; projekto šalis partnerė), tikslas - tobulinti šalių partnerių dalyvių (mokinių ir mokytojų) skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Siekiant projekte numatytų tikslų, jo vykdymo metu vyks susitikimai visose projekte dalyvaujančiose mokyklose.
      Pirmasis mokyklų partnerių susitikimas įvyko 2022 m. gruodžio 8 d. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Jo metu buvo aptartos būsimo projekto detalės ir numatyta pirmojo susitikimo data Lietuvoje. Jis vyks 2023-01-19 – 2023-01-21. Pirmojo susitikimo metu bus aptariama tolimesnė projekto eiga.