Eilėraščių konkursas: „Mano žodžiai tau, tėvyne“

     Pirmadienį grupėje vyko eilėraščių konkursas: „Mano žodžiai tau, tėvyne“ skirtas Vasario 16-ai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
     Pakilia nuotaika, atsakingai, drąsiai visi deklamavo išmoktus lietuvių poetų eilėraščius, dainavo daineles apie gimtinę, Lietuvą. Šoko lietuvių liaudies ratelius: „Audėjė“ ir „Tėviškėlė“.
     Žydėk, klestėk, gimtine Lietuva! O mes pažadame mažomis rankytėmis ir dideliais darbais tave puoselėti, mylėti ir gerbti.