Projektinės veiklos „Gamtotyra“ pradinėse klasėse pristatymas

     Pradinių klasių mokiniai 2 mėnesius vykdė projektinę veiklą „Gamtotyra“. Šio projekto tikslas buvo aktyvinti mokinių žinias apie gamtą ne tik žodiniais metodais, bet ir aktyvia tiriamąja veikla natūralioje gamtinėje aplinkoje. Mokiniai per pamokas ir po pamokų atliko individualius ir grupinius gamtotyros darbus. Vykdė apklausas, surinko duomenis, padarė išvadas. 1-os klasės mokiniai atliko tyrimą „Mūsų augintiniai“. Po tyrimo paaiškėjo, kad daugiausiai mūsų mokyklos mokinių augina šuniukus. 2 -os klasės mokiniai atliko tyrimą „Vanduo – gyvybės šaltinis“. Su tėvelių pagalba suskaičiavo, kad vidutiniškai per parą antrokų šeimos sunaudoja apie 200 l vandens, daugiausiai - prausimuisi. 3 –os klasės mokiniai pristatė tyrimą „Buitinės atliekos ir jų rūšiavimas“. Atlikę stebėjimus padarė išvadą, kad Skirsnemunės miestelio gyventojai moka ir teisingai rūšiuoja šiukšles. 4-os klasės mokiniai atliko tyrimą „Vaistiniai augalai“. Po atlikto tyrimo paaiškėjo, kad mokiniai mažai pažįsta vaistažolių ir retai geria jų arbatą. Mokiniai atlikdami tyrimus mokėsi draugiškai bendrauti ir bendradarbiauti. Pasidalijo turimomis žiniomis. Ši veikla mokiniams labai patiko.