Netradicinė adventinė pamoka

     Pirmokai labai laukia šv. Kalėdų: skaičiuoja dienas, dalinasi gerais darbais. Gruodžio 19 d. su klasės mokytoja Rūta ir tikybos mokytoja Dangyra aplankė Skirsnemunės šv. Jurgio bažnyčios prakartėlę, prie kurios klebonas papasakojo Kristaus gimimo istoriją.
     Su artėjančiom šv. Kalėdom!